top of page

Om Fridhs I & C AB

Vi är det lilla företaget som genom att sätta kunden i fokus kan erbjuda kvalitativa och kostnadseffektiva lösningar inom bygg, renovering & servicetjänster, Fridhs I & C AB skall vara den bästa lösningen för våra kunder.

Med det lilla företagets personlighet och flexibilitet för kunden, ska företaget alltid se till att vara en långsiktig samarbetspartner.

Engagemang, kompetent personal, öppenhet och lyhördhet är våra ledord.

Projekt kan vara komplexa, tidskritiska och svåra att genomföra med ordinarie rutiner och bemanning. Vi kan hjälpa er med att driva hela eller delar av projekt samt stöttning under vissa perioder i ett projekt.

Vi sätter alltid kunden först och för arbetsprocessen framåt med stort engagemang och professionalism. Detta för att uppnå eller överträffa era uppsatta mål. Vi har erfarenheter av utmanade projekt som vi gärna delar med oss av.

Utveckling av verksamheter innebär alltid en förändring. Att få till stånd en bestående förändring kan vara svårt. Vi tror på delaktighet och tydlighet. Vår utarbetade och väl beprövade arbetsprocess ger er ett garanterat resultat. Genom en tydlig målbild, delaktighet och väldefinierade aktiviteter hjälper vi er att nå era uppsatta mål!

bottom of page